Логопед София – Логопед Стаменова

Магистър логопед Стаменова предлага помощ на деца с логопедични проблеми в своя логопедичен кабинет в центъра на София.

Основни комуникативни нарушения, при които помощта от логопед може да бъде полезна са:

–    Нарушена артикулация. Най-често проблеми се срещат с произнасянето на звуковете с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р, п
–    Нарушение на темпото на речта, както и на нейния ритъм
–    Нарушения на тембъра и артикулацията на речта вследствие на вродени цепки на небцето
–    Езикови нарушения при Детска церебрална парализа
–    Специфични трудности при овладяване на писане, четене и смятане
–    Езикови нарушения вследствие на намален слух

При ранно диагностициране шансът за отстраняване на проблемите е най – голям.

На разположение е собствен логопедичен кабинет в центъра на София.

За консултация и записвания:
тел: 0889 391 025

Контакти.