Логопед

Логопед в София – Детски Логопед Стаменова

Магистър логопед Стаменова предлага помощ на деца с логопедични проблеми.

Основни комуникативни нарушения, при които помощта от логопед може да бъде полезна:
– Нарушена артикулация. Най-често проблеми се срещат с произнасянето на звуковете с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р, п.
– Нарушение на темпото на речта, както и на нейния ритъм
– Нарушения на тембъра и артикулацията на речта, вследствие на вродени цепки на небцето
– Езикови нарушения при Детска церебрална парализа
– Специфични трудности при овладяване на писане, четене и смятане
– Езикови нарушения вследствие на намален слух

Превенция, диагностика, корекция и терапия.
Нарушено звукопроизношение
Нарушена артикулация (дислалия)
Афазия
Дислексия
Дизартрия
Дисфагия
Гласови нарушения
Хиперактивност
Генерализирани разтройства на развитието

При ранно диагностициране шансът за отстраняване на проблемите е най – голям.
На разположение е собствен кабинет в центъра на София.
Контакти.

тел: 0889 391 025