Кога имаме нужда от Логопед

Детски Логопед – Често срещани затруднения

Ако детето Ви има някое от изброените затруднения, то вероятно има нужда от помощта на логопед. Можете на направите запитване за консултация в страницата Контакти.

– Ако детето Ви не е проговорило до 3 годишна възраст
– Ако детето Ви изпитва трудности с правилното произношение на някой звукове до 6 или 7 годишна възраст
– Ако детето Ви заменя един звук с друг в думата или ги изопъчава
– Ако детето Ви произнася гласни и съгласни назално или носово
– Ако детето Ви има незвучна реч – афония
– Ако детето Ви има слаб или дрезгав глас – дисфония
– Ако гласът на детето Ви периодично отслабва и спада – фонастения
– Ако детето Ви има проблем с правилното произношение на отделни думи, срички или звукове
– Ако детето Ви има системно недоразвитие на речевата дейност със специфични трудности на всички етапи от развитието
– Ако детето Ви има забавен говор – брадилалия
– Ако детето Ви има ускорена реч – тахилалия
– Ако детето Ви има ускорена реч с наличие на прекъсване на речта
– Ако детето Ви в начална училищна възраст изпитва затруднения в писмената реч
– Ако детето Ви изпитва затруднения при смятане
– Ако детето Ви е с интелектуална недостатъчност и има езикови нарушения
– Ако детето Ви не успява да подреди правилно думите в изреченията
– Ако детето Ви се затруднява да изговаря правилно многосрични думи
– Ако детето Ви има комуникативни и емоционално – поведеченски нарушения
– Ако детето Ви говори по начин, който само Вие успявате да разбирате